Project management

Úspěšný project management se skládá z mnoha kroků a nezbytných úkonů, aby uspěl a vyhověl všem přísným podmínkám v oblasti stavebnictví, energetiky nebo životního prostředí. Ve všem musí být naprosto jasno a přesnost. Dodržování daných pravidel a zkušenosti jsou základem pro úspěch!
Project management prochází legislativními procesy stavebních zákonů, změnami územních plánů nebo jejich úprav, územními rozhodnutími, rozhodnutími o umístění staveb, veřejnoprávní smlouvou o umístění staveb, rozhodnutími o dělení nebo scelování pozemků.

Spousta pravidel

Project managementse musí také řídit zjednodušeným územním řízením, územním souhlasem, ohlášením stavby, stavebním povolením, veřejnoprávní smlouvou o provedení stavby, stavebním povolením v rámci zkráceného stavebního řízení. I tyto dokumenty je nutno obstarat!